Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hakkında

Op. Dr. Tamer Şakrak > Blog > Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hakkında

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hakkında

Plastik Cerrahi (tam adı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi) ülkemizde 50 – 60 yıllık bir geçmişe sahip olsa da, uygulamarı açısından tıp tarihinde oldukça köklü bir yere sahiptir. İlgi alanları tek tek değerlendirildiğinde; vücudun tüm topografik bölgelerinde, tüm organ ve dokuları içeren çok geniş bir alanda faaliyet gösterdiği görülür. En basit tabiri ile Plastik Cerrahi: ‘deri ve derinin kapladığı tüm sistemlerin cerrahisi’ olarak tanımlanır.

Genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi gibi bir çok ana cerrahi branşın kapsam alanı dışında kalan ancak çoğu zaman her branşın ihtiyaç duyduğu işlemler silsilesinden Plastik Cerrahinin doğduğu söylenebilir.

Plastik Cerrahi disiplininin temelinde; dokuyu iyi tanımak, yaralanma, hasar görme ve iyileşme aşamalarında dokunun temel davranış kurallarını kavramış olmak, doku ve fonksiyonel bütünlüğün yeniden sağlanabilmesi için farklı kombinasyonların tasarımını anlamak gerekir. Bu beceri, tıp eğitiminin üzerine 6 yıllık multidisipliner bir eğitim ile sağlanır. Plastik Cerrahi’nin stratejisi; mümkün olan en az kayıpla, mevcut patolojinin tedavisini ve fonksiyonun devamlılığını sağlamaktır. Bu amaçla temel bazı kavramlara bağlı kalmak  üzere, çok çeşitli varyasyonları bünyesinde barındırmaktadır. Mevcut bir yaranın ya da defektin kapatılmasında ya da belli bir vücut yapısının yeniden şekillendirilmesinde 10 ayrı tekniğe ve bu tekniklerin onlarca varyasyonuna rastlamak mümkündür. Ben kendi adıma branşımı çok seviyor ve mesleğimi büyük bir zevkle yapıyorum. Zira Plastik Cerrahi disiplini, sorunların karşısında, insana ancak hayal gücü ile sınırlanan çözüm teknikleri üretme imkanının veriyor. Böylece kendini ve bilişsel düşünme yeteneğini geliştiren bir cerrah, soruna birçok açıdan bakabiliyor ve çözüme yönelik seçenekleri arttırarak, aslında tedavide başarı oranını arttırmış oluyor. Plastik Cerrahi’nin kendini sürekli yenilemesi ve kendi dinamikleri ile sürekli gelişerek değişmesinin temelinde bu anlayış yatmaktadır. Ülkemizin, uluslararası arenada Plastik Cerrahi açısından çok değerli ve hatırı sayılır bir yerinin olduğunu da gururla belirtmek isterim. Ülkemizi ulusal ve uluslararası kuruluş, yayın organı ve çalışmalarda büyük başarı ile temsil eden çok sayıda hocalarım ve meslektaşıma saygılarımı sunuyorum.

Peki Plastik Cerrahi ne ile uğraşır? Bu soruyu belli başlıklar altında ve kısa kısa açıklamakta fayda var.

1- Estetik Cerrahi

Bütünsel uyumu bozan her türlü sorunun hem görsel hem de fonksiyonel olarak düzeltilmesi işlemlerinin tümüdür. Burun, meme, karın, kulak, bacak, dudak estetiği vs…..

2- Rekonstrüktif Cerrahi

Travma ya da tubbi nedenlerle vücutta oluşan tüm defektlerin yine vücut dokuları kullanılarak ve fonksiyon kaybı yaşatmadan kapatılması, fonksiyonunu yitimiş dokunun daha fonksiyonel hale getirilmesi, kısacası yeniden yapma ve yaşatma cerrahisidir. Flepler, greftler, serbest doku nakilleri, yüz nakli, kol nakli vs…

3- Kraniyofasiyal ve Maksillofasiyal cerrahi

Kafa tası ve yüz bölgesindeki tüm doğumsal anomaliler ile bu bölgenin tüm travmatik yaralanmalarının cerrahi tedavisidir. Kraniosinositozlar, yüz kırıkları, çene kırıkları, ağız içi yaralanmalar vs…..

4- El Cerrahisi ve Mikrocerrahi

Özellikle dirsek eklemi ve sonrasındaki her türlü el yaralanmasının cerrahi ve mikrocerrahi yöntemlerle tedavisidir. El, kol ve parmak kopmaları, sinir, damar ve tendon kesileri, kemik kırıkları, uzuv nakilleri vs….

5- Onkolojik Cerrahi

Tüm cilt ve cilt altı yumuşak dokuya ait iyi ya da kötü huylu tümörlerin cerrahi tedavisidir. Cilt tümörü, yumuşak doku tümörleri, lenf nodu diseksiyonları vs….

6- Pediatrik Plastik Cerrahi

Genelde doğuştan var olan bazı anomalilerin tedavisidir. Yarık damak, bitişik parmak, peygamber sünneti vs….

7- Yanık Cerrahisi

Her çeşit, derece ve büyüklükteki yanık hastalarının medikal tedavi, bakım ve cerrahi tedavisini kapsayan çok geniş bir alandır. Elektrik yanıkları, alev yanıkları vs…

Bu kadar geniş bir uygulama sahasına sahip bir branşta; doktoru bir gün önce meme büyütme ameliyatında protez yerleştirirken, bir gün sonra bacaktaki büyük bir  tümörü çıkarırken , ertesi gün ise kafatasındaki bir defekti kapatırken görebilirsiniz. Beni en fazla mutlu ve cezbeden şeyde bu; bir gün önce, bir gün sonra gelecek hastayı tahmin edemez, çoğu zaman ameliyata girip sorunu kendi gözlerinizle görmeden kafanızda bir tedavi protokolü belirleyemezsiniz. Ve her ameliyat sonunda, farklı birşeyler tasarlamış ve başarıyla yapmış olmanın haklı gururunu yaşarsınız.

Ben kendimi her sorgulayışımda ‘bir daha dünyaya gelsem yine doktor olur muydum?’ sorusuna net yanıt veremiyorum. Ama illa ki doktor olacaksam, hangi branşı seçeceğimi çok iyi biliyorum…

 

Dr Tamer Şakrak